Bouwkundige keuring compleet

Bouwkundige keuring compleet

Wanneer je een woning wilt aankopen waar veel aan verbouwd moet worden is het fijn dat een onafhankelijk bouwkundige je in het hele traject kan begeleiden. Daarom bied MLC bouw & bouwmanagement dit totaalpakket, wat voorziet in de bouwkundige keuring, begeleiding vóór, tijdens en na de verbouwing van de woning die je aankoopt en een meerjarenonderhoudsplan.

Keuring

Een huis kopen is een flinke investering waarbij je de zekerheid wilt dat het voldoet aan jouw verwachtingen. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring krijg je zicht in de bouwkundige staat van het pand. Tijdens de keuring wordt er nauwkeurig onderzoek gedaan naar de staat van de woning. Hierbij worden eventuele gebreken, achterstallig onderhoud of bouwkundige tekortkomingen in kaart gebracht. Voor een goed en volledig zicht op hogere delen zoals dak, schoorsteen, dakkapel of opbouw maak ik gebruik van een dronecamera (daar waar toegestaan). In het rapport zal ik een nauwkeurige beschrijving geven van de staat van de woning, aangevuld met foto’s van de specifieke situatie(s). Tevens wordt er een raming opgenomen van de herstelkosten op korte en lange termijn. Hierdoor kom je na aankoop van de woning niet voor verrassingen te staan.

Verborgen gebreken en/of achterstallig onderhoud constateren vóór de aankoop verschaft je een degelijke onderhandelingspositie! Daarom: een bouwkundige keuring betaalt zich vrijwel altijd terug.

Dit bouwkundig rapport wordt erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die onder de Autoriteit Financiële Markten (AMF) vallen.

De woning wordt van het dak tot en met de kruipruimte op meer dan 400 punten visueel gecontroleerd (niet destructief), o.a.:

 • Fundering, kruipruimte en vloeren
 • Constructiedelen
 • Riolering
 • Gevels
 • Puien
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Dakconstructie en bedekking
 • Dakgoten
 • Schoorstenen
 • Overstekken
 • Boeiboorden
 • Elektriciteit
 • Waterleidingen
 • Gasinstallatie en -leidingen
 • Centrale verwarming
 • Plafonds
 • Wanden
 • Keuken
 • Toilet
 • Badkamer
 • Asbest (geen inventarisatie)

Bouwbegeleiding

Naast de bouwkundige keuring bij de aankoop van de woning begeleid ik je in het traject vóór, tijdens en na de verbouwing. Van het beoordelen van offertes, het toezien op het juist uitvoeren van de geplande werkzaamheden tot het beoordelen van de oplevering. Met meer dan 35 jaar ervaring in de (ver)bouw van woningen kan ik je zeer gericht advies geven en als getraind Kwaliteitsborger kan ik erop toezien dat de werkzaamheden op een kwalitatieve manier worden uitgevoerd. Uiteraard staat het je vrij om hiervoor zelf een partij te benaderen. 

Zo heb je voor alles omtrent de bouwkundige staat van jouw woning één onafhankelijk en deskundig persoon bij wie je alle bouwtechnische vragen kunt neerleggen.

MJOP

Door de bouwkundige keuring aan te vullen met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) weet je wat je de komende jaren kunt verwachten aan onderhoudswerkzaamheden, welke prioriteiten deze werkzaamheden hebben en wat daar de kosten van zullen zijn. De verschillende onderdelen van een woning hebben een verschillende levensduur. Als technisch expert geef ik je hierover advies en help ik je vooruit te denken. Je koopt een huis immers meestal niet om er maar kort te wonen.

 

Dit pakket is inclusief: 

 • bouwkundige keuring
 • advisering aangaande bouwkundige keuzes
 • offerte vergelijking en advies
 • controle op de uit te voeren werkzaamheden
 • opleveringskeuring
 • meerjarenonderhoudsplan

 

Prijs:  op aanvraag.