Verduurzaming

De overheid heeft bepaald dat ons land per 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Zo zullen op termijn alle 6,5 miljoen bestaande gebouwen verduurzaamd moeten gaan worden. De regelgeving rond energie-prestaties zijn vastgelegd  in de BENG eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Per 1 januari 2021 vervangt BENG de oude EPC norm. BENG  is nu in combinatie met het Bouwbesluit de norm om bestaande gebouwen op een goede manier te verduurzamenDenk daarbij bijvoorbeeld aan de mate van energiezuinigheid van een gebouw, maar ook de technische installaties, apparaten en systemen. Deze zullen aan alle voorwaarden van BENG moeten voldoen als het gaat om energiezuinig (ver)bouwen. 

MLC bouw & bouwmanagement kan adviseren voor bestaande bouw en nieuwbouw, zowel voor woningen als utiliteitsbouw.

Je kunt terecht voor advies op maat en het beantwoorden van vragen over de volgende onderwerpen:

  • De verduurzamingscyclus, wat zijn de primaire voorwaarden voor een goede verduurzaming van een gebouw.
  • Hoe verduurzaam je op een goede manier en hoe wordt dat door BENG en Bouwbesluit ondersteund?
  • Waar moet je op letten bij het hanteren van BENG en Bouwbesluit als je een gebouw verduurzaamt? Wat zijn de valkuilen en aandachtspunten?
  • De invloed van BENG op energieneutraal (ver)bouwen, Nul op de meter, het Energielabel en het woning waardering stelsel.
  • Verduurzamen van woningen naar bouwjaar, met extra aandacht voor bouwjaar 1920-1930.
  • BENG en Bouwbesluit bij nieuwbouw en bij bestaande bouw.
  • Uitvoering.
  • Verduurzamen van kantoren (kantoor naar C).
  • Ventilatie, warmte- en koudebehoefte, koeling, verwarming.
  • Optimalisatie met domotica.