Bouwkundige keuring met bouwbegeleiding

Bouwkundige keuring en bouwbegeleiding

Een huis kopen is een flinke investering waarbij je de zekerheid wilt dat het voldoet aan jouw verwachtingen. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring krijg je zicht in de bouwkundige staat van het pand.  Tijdens de keuring wordt er nauwkeurig onderzoek gedaan naar de staat van de woning. Hierbij worden eventuele gebreken, achterstallig onderhoud of bouwkundige tekortkomingen in kaart gebracht. Voor een goed en volledig zicht op hogere delen zoals dak, schoorsteen, dakkapel of opbouw maak ik gebruik van een dronecamera (daar waar toegestaan). In het rapport zal ik een nauwkeurige beschrijving geven van de staat van de woning, aangevuld met foto’s van de specifieke situatie(s). Tevens wordt er een raming opgenomen van de herstelkosten op korte en lange termijn. Hierdoor kom je na aankoop van de woning niet voor verrassingen te staan.

Verborgen gebreken en/of achterstallig onderhoud constateren vóór de aankoop verschaft je een degelijke onderhandelingspositie! Daarom: een bouwkundige keuring betaalt zich vrijwel altijd terug.

Dit bouwkundig rapport wordt erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die onder de Autoriteit Financiële Markten (AMF) vallen.

De woning wordt van het dak tot en met de kruipruimte op meer dan 400 punten visueel gecontroleerd (niet destructief), o.a.:

 

 • Fundering, kruipruimte en vloeren
 • Constructiedelen
 • Riolering
 • Gevels
 • Puien
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Dakconstructie en bedekking
 • Dakgoten
 • Schoorstenen
 • Overstekken
 • Boeiboorden
 • Elektriciteit
 • Waterleidingen
 • Gasinstallatie en -leidingen
 • Centrale verwarming
 • Plafonds
 • Wanden
 • Keuken
 • Toilet
 • Badkamer
 • Asbest (geen inventarisatie)

Naast de bouwkundige keuring bij de aankoop van de woning begeleid ik je in het traject vóór, tijdens en na de verbouwing. Van het beoordelen van offertes, het toezien op het juist uitvoeren van de geplande werkzaamheden tot het beoordelen van de oplevering. Met meer dan 35 jaar ervaring in de (ver)bouw van woningen kan ik je zeer gericht advies geven en als getraind Kwaliteitsborger kan ik erop toezien dat de werkzaamheden op een kwalitatieve manier worden uitgevoerd. Uiteraard staat het je vrij om hiervoor zelf een partij te benaderen. 

 

Prijs:  op aanvraag.